W in de Wijk

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is

Wijken waar alle buurtbewoners, en dus ook kwetsbare mensen, welkom zijn. Dat is de kern van W in de Wijk. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je ervoor zorgen dat ook mensen met een psychische kwetsbaarheid gastvrij worden ontvangen in de voorzieningen in de buurt?

Neem direct contact op met een coach of coördinator.

Met W in de Wijk maken professionals, vrijwilligers en buurtbewoners samen ruimte voor mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. Kennis over gedrag is daarbij essentieel. Daarom bieden we trainingen, workshops en online Q&A’s. Deze zijn vrij toegankelijk voor iedereen die wil bijdragen aan  GGZ-vriendelijke wijken.

Wij staan open voor al uw vragen.

De coaches van W in de Wijk zijn afkomstig uit het werkveld van GGZ en welzijn. Zij zijn het aanspreekpunt voor ketenpartners in zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg.

Heeft u in uw werk te maken met mensen met een psychische kwetsbaarheid? Heeft u een vraag of wilt u ondersteuning of advies in het omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag, belt u dan met één van de coaches. Wilt u meer informatie over de inzet van een ervaringsdeskundige? Belt u dan met de coördinator van TEAM ED.

MoniHanasbei
De afgelopen jaren hebben veel professionals en vrijwilligers die in de wijk werken een training gevolgd. “Ze hebben onder meer geleerd het gesprek aan te gaan met mensen met een GGZ-achtergrond, om vragen te stellen. Kan ik iets voor je betekenen? Of: ik maak me zorgen, heb je contact met de huisarts hierover? De training gaat natuurlijk ook over het stellen van grenzen. Iedereen is welkom, maar manipulatief of agressief gedrag kan en mag je niet accepteren.”

Moni Hanasbei, Dynamo

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?