W in de Wijk/

Colofon

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is

De basis van W in de Wijk wordt gevormd door GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en de gemeente. Samen werken zij aan wijken die toegankelijk zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Aan deze site werkten mee:

Het W in de Wijk Webteam:

Birgit Anthonio

Sara Bruinsma 

Arlen Driesen 

Georgette Groutars 

Moni Hanasbei

Chris van der Kroon

Maaike van der Linden

Greet Muyllaert

Karin Petersen 

Paul van Schaik

Fotografie portretten:
Renata Chede  / Tiziana Nespoli

Fotografie website:
Canva Stock. Pexels stock.
De rechten behoren bij respectievelijke makers van de foto’s, dit geldt ook voor foto’s die elders ter illustratie gebruikt zijn.

Oorspronkelijke ontwerp:

Parallellepipedum

Teksten:

Wit Communicatie

Code en (re)design:
Lukemac3000

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is.