Bouwstenen voor een GGZ Vriendelijke Wijk, 7 en 14 december

Datum/Tijd
Date(s) - 7 december 2023 - 14 december 2023
09:00 - 12:00


GGZ in de Wijk heeft in samenwerking met PREZENS (GGZ inGeest) en TEAM ED een mooie training voor jullie klaarstaan: Bouwstenen voor een GGZ Vriendelijke Wijk. 

Deze training is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en bewoners in Amsterdam Nieuw West die binnen hun werkveld te maken hebben met onbegrepen gedrag.

De training biedt handvatten voor de benadering en ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Afgelopen jaren gaven we dezelfde training aan veel verschillende professionals en vrijwilligers werkzaam in het sociale domein. Waaronder medewerkers van de Buurtteams, de gemeente, sociaal en maatschappelijk werkers, vrijwilligers, opbouwwerkers, woningcorporaties, handhaving, taxichauffeurs en de politie.

Wanneer gewenst kijken we samen met organisaties of bewoners hoe we de training op maat kunnen maken om zo nog beter aan te sluiten bij de vraag.

De Bouwstenen training bestaat uit 2 dagdelen

Donderdagochtend 7 december

Donderdagochtend 14 december

Start van 9.30 tot 12.00. Inloop vanaf 9.00

Locatie: Nader te bepalen locatie in Nieuw West

Een korte toelichting uit de folder Bouwstenen voor een GGZ Vriendelijke Wijk: 

In het (vrijwilligers)werk dat jullie doen, hebben jullie te maken met mensen die een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid/GGZ-problemen hebben. Het kan zijn dat jij het in sommige situaties lastig vindt om met hun gedrag om te gaan. Tijdens de training geven we tips om op een open manier te communiceren, mensen te betrekken en grenzen te stellen wanneer dat echt nodig is. Door psychische kwetsbare mensen in de wijk te betrekken, dragen we bij aan hun herstel en aan een GGZ-vriendelijke wijk, waar iedereen mee kan doen.

Het is niet de bedoeling om jullie op te leiden tot een (GGZ-)hulpverlener. Dat laten we over aan de professionals van de GGZ-organisaties. Wat wel aan bod komt is: welk gedrag kun je tegenkomen, hoe ga je ermee om, hoe benader je mensen gastvrij, hoe communiceer je op een open manier, hoe kun je bijdragen aan het herstel van psychisch kwetsbare mensen, hoe kunnen we elkaar onderling helpen?

 

Wat is het doel van de training?
In de training geven we tips om op een open manier te communiceren, mensen te betrekken en grenzen te stellen wanneer dat echt nodig is. Door mensen met een psychische kwetsbaarheid te betrekken, dragen we bij aan hun herstel en aan een GGZ-vriendelijke wijk, waar iedereen mee kan doen op zijn of haar eigen manier.

Voor wie is de training?
De training is voor iedereen die binnen zijn of haar werkveld te maken krijgt met onbegrepen gedrag. Dat wil zeggen: professionals en vrijwilligers van bijvoorbeeld welzijnsorganisaties (in de huizen van de wijk en de buurtkamers), thuiszorgorganisaties, maatschappelijke dienstverlening, vrijwilligersorganisaties etc

Wie geven de training?
Een ervaren trainer van GGZ inGeest/Prezens leidt de training. Een ervaringsdeskundige van TEAM ED is co-trainer. Daarnaast is een coach van een welzijnsorganisatie betrokken.

Wat komt in de training aan bod?
Dingen die aan bod komen zijn: welk gedrag vind je lastig, wat roept bij jou weerstand op, hoe ga je ermee om, hoe benader je mensen gastvrij, hoe communiceer je op een open manier, hoe kunnen we elkaar onderling helpen?


Reserveringen

We hebben in ieder geval je voornaam, achternaam en e-mailadres nodig, anders kunnen we je niet bereiken.

Als je wilt, geef dan ook aan wat je rol is in de wijk, voor welke organisatie je werkt en in welke wijk je actief bent aan. Bedankt!

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.