W in de Wijk/

Hoofddorp

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is

In Haarlemmermeer willen we toegankelijke wijken waar iedereen zich thuis kan voelen. Met de aanpak W in de Wijk bouwen we aan een netwerk van organisaties en vrijwilligers op wijk- en buurtniveau. Het netwerk draagt uit dat alle mensen erbij horen, ook als hun gedrag niet goed begrepen of ‘verstaan’ wordt door hun omgeving.

Geplande trainingen in Hoofddorp

Er zijn op dit moment geen geplande trainingen.

De vier partijen die hier samenwerken zijn:

Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid en voor beleid voor bewoners met een GGZ-achtergrond. De focus ligt op voor iedereen toegankelijke voorzieningen in de wijk, het tijdig signaleren van problemen en het waar nodig doorverwijzen naar hulpverlening.

GGZ inGeest

GGZ inGeest biedt gespecialiseerde psychiatrische zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen. Binnen het project van W in de Wijk brengt GGZ inGeest specialistische kennis in over mensen met een GGZ-achtergrond.

TEAM ED

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED organiseren laagdrempelige activiteiten in de Huizen van de Wijk en ondersteunen kwetsbare buurtbewoners. Verder dragen zij hun kennis over in trainingen en workshops.

Meerwaarde

De professionals en vrijwilligers van MeerWaarde zijn er voor die mensen die het even niet alleen redden. We staan naast hen en leveren kortdurende ondersteuning.
Voor hen die een beroep op ons doen, werken we samen aan een passend antwoord. We zijn nabij en daardoor zien we wat preventief aandacht nodig heeft.

In samenwerking met ons netwerk zorgen we dat passende acties worden ondernomen. Wij zijn in ons netwerk de verbinder.

https://www.meerwaarde.nl/over-meerwaarde/visie-missie

Neem contact op met de coaches

Wilma de Quaasteniet

coach GGZ

Remke van Rooden

coach Welzijn

 

 

Sven van der Berg

coordinator TEAM ED

06 18424350
sven@teamed.nl

 

 

Janneke Roozen

coach GGZ / projectleider

 

 

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?