W in de Wijk/

Over ons

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is

De basis van W in de Wijk wordt gevormd door GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en de gemeente. Samen werken zij aan wijken die toegankelijk zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De resultaten

• beter toegeruste professionals en vrijwilligers

• meer inzet van ervaringsdeskundigheid

• betere aansluiting van welzijnsaanbod bij de doelgroep

• betere toeleiding van de doelgroep naar zorg of ondersteuning

• een groter netwerk van ketenpartners

• betere samenwerking tussen de ketenpartners

• meer kennis over de doelgroep bij de ketenpartners

• grotere sociale toegankelijkheid van de wijk

Hoe doen we dat?

Verbinding in breed netwerk

Binnen W in de Wijk werken gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en ervaringsdeskundigen samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Coaches en ervaringsdeskundigen zijn daarbij de spil.

Zij verbinden bewoners, organisaties, ondernemers en sleutelfiguren in de wijk. Het netwerk wordt daarmee zo breed dat kwetsbare mensen snel ondersteuning kunnen krijgen.

Wil jij ook bijdragen aan een GGZ-vriendelijke wijk? W in de Wijk ondersteunt professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. Dat doen we op drie manieren: door coaching en advies, door de inzet van ervaringsdeskundigen en door het vergroten van kennis.

Coaching en advies

Heb je vragen of wil je ondersteuning in de wijk bij het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid? De coaches van W in de Wijk ondersteunen professionals in maatschappelijke dienstverlening, woningbouw, politie en andere organisaties. Ook vrijwilligers en buurtbewoners kunnen met vragen over de doelgroep bij hen terecht. De coaches zijn afkomstig uit ggz en welzijn. Ze werken samen met TEAM ED, sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen.

Inzet ervaringsdeskundigen

W in de Wijk is een aanpak voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.
De inzet van ervaringsdeskundigen van TEAM ED zorgt daarvoor. Ervaringsdeskundigen helpen anderen met hun belemmeringen of kwetsbaarheden om te gaan, naar de toekomst te kijken en te groeien naar steeds meer zelfstandigheid. Ze bieden, in de ED-plaatsen en via de Vliegende Brigades, een luisterend oor en proberen situaties bespreekbaar te maken. Verder wijzen ze de weg naar de voorzieningen in de wijk. De ervaringsdeskundigen werken samen met de coaches van W in de Wijk.

Vergroten van kennis

Kennis over gedrag is belangrijk, wanneer je omgaat met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom biedt W in de Wijk de basistraining ‘Bouwstenen voor een ggz-vriendelijke wijk’ en (live en online) Q&A sessies, waarin we vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over stigma, rouw en verliesverwerking, suïcidepreventie en eenzaamheid. Ook zijn trainingen op maat mogelijk aan groepen professionals of vrijwilligers.

‘Mensen en organisaties in de wijk weten elkaar beter te vinden’

testimonials_0000_Chris van der Kroon

Chris van der Kroon, Gemeente Amsterdam

“Mensen met een GGZ-achtergrond weten de weg naar het Huis van de Wijk nu makkelijker te vinden. Niet alleen naar de EDplaatsen, waar mensen samen werken aan hun herstel maar ook naar het reguliere aanbod. Coördinatoren en vrijwilligers zijn door trainingen beter toegerust om open te staan voor de doelgroep. Ook het netwerk is versterkt; mensen en organisaties in de wijk weten elkaar beter te vinden. We praten bovendien niet meer over ziektebeelden, maar over gedrag. En daar kun je mensen zo nodig op aanspreken.”

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?