W in de Wijk/

Stadsdeel West (Jongeren)

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

In 2023 is W in de Wijk gestart in Amsterdam West. Naast volwassenen wordt hier voor het eerst begonnen met een W in de Wijk voor jongeren. Naast gemeente, welzijn, zorg en ervaringsdeskundigen worden hier ook jongerenwerkers ingezet om met andere organisaties samen te werken aan een wijk waar iedereen zich welkom voelt en mee kan doen.

Geplande trainingen in Stadsdeel West voor jongeren

Er zijn op dit moment geen geplande trainingen.

De vier partijen die hier samenwerken zijn:

Stadsdeel West

Het stadsdeel staat aan de basis van W in de Wijk door samen met de doelgroep en andere betrokken partijen ervoor te zorgen dat bewoners met een psychische kwetsbaarheid goed kunnen functioneren in hun eigen wijk of buurt. Het stadsdeel zet in op toegankelijke ontmoetingsactiviteiten, het tijdig signaleren van problemen en het doorverwijzen naar hulpverlening.

Arkin

Arkin beschikt over brede en gevarieerde expertise op het gebied van GGZ. Samen met de sociale partners in de wijk wil Arkin bijdragen aan sociaal herstel. Door de zorg anders in te richten blijven mensen beter in beeld en ontvangen ze betere zorg.

Samen voor jongeren Amsterdam

DOCK, Combiwel, Venzo&Swazoom Welzijn, The Mall de Baarsjes, Dynamo en perMens vormen gezamenlijk de alliantie Samen voor Jongeren Amsterdam. De afgelopen twee jaar richten zij zich op de thema’s jongerenwerk in school, digitaal jongerenwerk/de online leefwereld van jongeren, het versterken van meidenwerk, werkgelegenheid en jeugd & veiligheid.

ExpEx

Jongeren bij ExpEx met jeugdhulpverlening ervaring worden opgeleid tot ervaringsdeskundigen om eigen ervaringen positief in te zetten als hoopverlener, adviseur of voorlichter. Zij dragen een steentje bij om de stem van de jongeren te laten horen en naast de hulpverleners te staan.

Neem contact op met de coaches

Natasha Valies

GGZ coach

06 39341331
nvalies@dock.nl

Meryem Ait Hamou

GGZ coach

06 43543712
maithamou@dock.nl

Janet Haring 

Coördinator ExpEx Amsterdam 

06 48123486
expex@teamed.nl

Lorette van der Werf

Systeembehandelaar Familietherapeut Supervisor Trainer

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?