W in de Wijk/

Stadsdeel West (Volwassenen)

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

In 2023 is W in de Wijk gestart in Amsterdam West. Naast volwassenen wordt hier voor het eerst begonnen met een W in de Wijk voor jongeren. Naast gemeente, welzijn, zorg en ervaringsdeskundigen worden hier ook jongerenwerkers ingezet om met andere organisaties samen te werken aan een wijk waar iedereen zich welkom voelt en mee kan doen.

Geplande trainingen in Stadsdeel West voor volwassenen

Er zijn op dit moment geen geplande trainingen.

De zes partijen die hier samenwerken zijn:

Stadsdeel West

Het stadsdeel staat aan de basis van W in de Wijk door samen met de doelgroep en andere betrokken partijen ervoor te zorgen dat bewoners met een psychische kwetsbaarheid goed kunnen functioneren in hun eigen wijk of buurt. Het stadsdeel zet in op toegankelijke ontmoetingsactiviteiten, het tijdig signaleren van problemen en het doorverwijzen naar hulpverlening.

Combiwel

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Combiwel vertegenwoordigt binnen het project (de kennis van) het totale welzijnsaanbod in stadsdeel West.

Arkin

Arkin beschikt over brede en gevarieerde expertise op het gebied van GGZ. Samen met de sociale partners in de wijk wil Arkin bijdragen aan sociaal herstel. Door de zorg anders in te richten blijven mensen beter in beeld en ontvangen ze betere zorg.

Buurtteam

Heeft u vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid? Of kunt u (tijdelijk) extra steun gebruiken? Dan kunt u naar Buurtteam Amsterdam. In heel Amsterdam zijn buurtteammedewerkers om u te helpen. Zo krijgt u snel de juiste ondersteuning in uw eigen buurt. Onze hulp is gratis.

Team ED

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED organiseren laagdrempelige activiteiten in de Huizen van de Wijk en ondersteunen kwetsbare buurtbewoners. Verder dragen zij hun kennis over in trainingen en workshops.

De Regenbooggroep

Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. De Regenboog Groep gelooft in een Amsterdam waarin plek is voor iedereen. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken.

Neem contact op met de coaches

Mareike Bremer

coach Welzijn

Karma Zeelenberg

GGZ coach

Edwin Peters

Coördinator TEAM ED Oost, Zuid en West

06 28035656
edwin@teamed.nl

Judith Klaasse

Vakgroephouder GGZ Buurtteams

Samen werken aan wijken waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?