Stigmaworkshop Zuid

Vanuit het project “GGZ in de wijk in Zuid” organiseren we een workshop over de werking en het effect van stigma. 
Je leert omgaan met (je eigen en andermans) vooroordelen over mensen met psychische, financiële, sociale en verslavingsproblemen. 

Stigma is een proces waarin discriminatie en vooroordelen over mensen een rol spelen.  Je krijgt uitleg over verschillende vormen van stigma maar ook inzicht in je rol bij anti-stigma. Zodat jij, bijvoorbeeld door je taalgebruik, kunt bijdragen aan het herstel van mensen. De eerste stap is bewust worden van (jouw eigen) vooroordelen en labels en hoe je iemand met een psychische kwetsbaarheid benadert. 

Deze workshop is ontwikkeld door TEAM ED in samenwerking met de landelijke organisatie: Samen sterk zonder stigma.

Praktische informatie 

  • Datum: Dinsdag 8 juni 2021 
  • Tijdstip: 10:00 tot 13.30, de meeting is vanaf 09.30 open voor inloop 
  • Locatie: Online via Zoom  
  • Trainers: Rozemarijn van Seventer, coördinator ervaringsdeskundigen TEAM ED  
    en twee ervaringsdeskundigen. Sara (GGZ coach Welzijn) is erbij ter ondersteuning. 
  • Kosten: geen 
  • Aanmelden door een mailtje naar: sbruinsma@dynamo-amsterdam.nl